Mí-úsáid Drugaí

Mí-úsáid Drugaídruga

Seo a leanas cur síos ar chuid de na drugaí is coitianta a mbaintear mí-úsáid astu

Alcól

Tá alcól ar cheann de na drugaí is coitianta a mbaineann déagóirí úsáid as. Tá éifeachtaí dainséaracha ag baint le déagóirí a bheith ag ól alcóil. Laghdaíonn alcól cumas déagóirí chun aird a thabhairt. Déagóirí a bhíonn ag ól go trom, is minice nach gcríochnaíonn siadsan a gcuid oideachais ná le déagóirí nach n-ólann. Dá óige a thosaíonn tú ag ól is ea is mó seans go mbeidh fadhb alcóil go fad-téarmach agat.

Éifeachtaí GearrthéarmachaPóit, drochbhreithiúnas

Éifeachtaí Fadtéarmacha

Timpistí, damáiste don chroí, don ae agus don inchinn, ródháileoga (overdoses)

Toitíní

Tá toitíní freisin ar cheann de na drugaí is coitianta a mbaineann déagóirí úsáid astu. Caitheann déagóirí toitíní go minic de bharr piarbhrú. Deirtear gur ina ndéagóirí a bhí 80% de dhaoine a chaitheann tobac, nuair a thosaigh siad.

Éifeachtaí GearrthéarmachaBrú fola ardaithe

Éifeachtaí Fadtéarmacha

Galar croí, ailse, broincíteas, bás

Cannabas

Tá seans níos mó ag daoine a thosaíonn ag úsáid cannabais mar dhéagóirí galair inchinne a fhorbairt, fadhbanna a bheith acu i gcaidreamh, agus teip sa chóras oideachais. Is minic gurb é an chúis go dtógann daoine é ná go n-athraíonn sé a ngiúmar.

Éifeachtaí Gearrthéarmacha

Easpa spreagtha, easpa suime san obair scoile nó obair eile, athrú giúmair

Éifeachtaí Fadtéarmacha

Titim amach as an gcóras oideachais nó oibre, fuinneamh íseal agus gan aon spreagadh

Cócaon

Is substaint é cócaon a ghineann andúil go éasca. Is substaint dhainséarach é cócaon a mbíonn éifeacht mhór aige ar cheimiceáin na hinchinne.

Éifeachtaí Gearrthéarmacha

Paranóia, imní agus iompar síocóiseach

Éifeachtaí Fadtéarmacha

Cliseadh croí, damáiste don tsrón agus don inchinn, bás

Eacstais

Is druga contúirteach í an eacstais. Is iomaí éifeacht a bhíonn ag eacstais ar dhaoine agus athraíonn an éifeacht ó dhuine go duine . Go minic mothaíonn daoine a thógann eacstais go leor fuinnimh ar dtús agus ansin tagann an-tuirse orthu.

Éifeachtaí Gearrthéarmacha

Teas, allas, preabarnach agus fuinneamh

Éifeachtaí Fadtéarmacha

Easpa suime i rudaí, baol titim as a seasamh, ag cur amach, fuileadán ag pléascadh, bás

Hearóin

Daoine a úsáideann hearóin is féidir leo fulaingt ó athrú giúmair agus is féidir leo iompar ar bhealach atá mall. Go minic goideann andúilithe hearóine airgead chun hearóin a cheannacht.

Éifeachtaí Gearrthéarmacha

Is féidir gan aon phian a mhothú, gineann sé andúil go héasca

Éifeachtaí Fadtéarmacha

Teaghlaigh briste suas, fiacha ollmhóra, ródháileoga, bás.

Gluais

Mí-úsáid drugaí – Drug abuse
Cumas – ability
Éifeachtaí gearrthéarmacha – short-term effects
Póit – Hangover
Drochbhreithiúnas – Bad judgement
Toitíní – Cigarettes
Cannabas – Cannabis
Cócaon – Cocaine
Eacstais – Ecstasy
Hearóin – Heroin