Aighneas i gcaidreamh

Aighneas i gcaidreamh

Gnáth rud is ea aighneas i gcaidrimh agus is féidir leis a bheith ina chuid sláintiúil den chaidreamh. Tarlaíonn aighneas de bharr difríochtaí. Tarlaíonn sé nuair nach n-aontaíonn daoine faoi luachanna, smaointe, agus na rudaí atá uathu. Ní féidir le haon bheirt a bheith ar aon intinn faoi gach rud i gcónaí. Tá sé tábhachtach foghlaim cén chaoi le déileáil le haighneas in áit a bheith á sheachaint. Cúiseanna aighnis i gcaidrimh is ea gan a bheith ag éisteacht, éad, ag insint bréaga, míthuiscint agus a bheith leithleiseach.

aighneas
Ag deileáil le haighneas

Má tá tú ag déileáil le haighneas ba cheart scileanna maith cumarsáide a úsáid. Ba cheart a theacht ar réiteach a bhfuil tusa agus an duine eile sásta leis. Tá sé tábhachtach déileáil le haighneas mar is é an toradh a d’fhéadfadh a bheith air ná go gcaillfeadh tú do chairde, go mbeadh troid ann, nó easaontas agus uaigneas. Ní cheart cur suas le foréigean fisiciúil in aon chaidreamh nuair a bhítear ag déileáil le haighneas.

Noda chun a theacht ar réiteach ar aighneas
  1. Éist leis an méid atá an duine eile a rá agus céard atá siad a mhothú. Tiocfaidh tú ar réiteach níos fearr ar an aighneas má éisteann tú leis an méid atá le rá ag an duine eile.
  2. Ba cheart go mbeadh meas agat ar thuairimí an duine eile agus de bharr an measa sin go mbeidh tú ag iarradh a theacht ar an réiteach is fearr.
  3. Déileáil leis an aighneas atá ag tarlú faoi láthair. Ná bí ag caint faoi aighneas a tharla san aimsir chaite. Ba cheart déileáil leis an bhfadhb atá agaibh an nóiméad sin.
  4. Déan cinneadh an fiú aighneas a bheith agat. Baineann sé go leor fuinnimh as duine aighneas a réiteach agus uaireanta, ag braith ar an gcás, ní fiú an tairbhe an trioblóidí.
  5. Bí toilteanach maithiúnas a thabhairt do dhuine. Ní féidir a theacht ar réiteach aighnis mura bhfuil tú sásta maithiúnas a thabhairt do dhuine.
  6. Uaireanta caithfear dearmad a dhéanamh ar aighneas. Murar féidir a theacht ar réiteach ar aighneas ba cheart dearmad a dhéanamh air.
Plé sa rang

I noda uimhir a ceathair molann sé cinneadh a dhéanamh an fiú aighneas a bheith ann i gcásanna faoi leith mar go mbaineann sé go leor fuinnimh as duine oibriú tríd aighneas agus uaireanta, ag braith ar an gcás, ní fiú an trioblóid a tharraingíonn sé. Déan plé sa rang ar chás inár lig tú le haighneas mar nárbh fhiú an trioblóid é.

Gluais

Aighneas i gcaidreamh – Conflicts in relationship

Luachanna– Value’s

Míthuiscint –Misunderstanding

Leithleiseach –Selfish

Easaontas –disagreement

Foréigean fisiciúil -Physical violence

Meas– Respect

Maithiúnas – Forgiveness

Toilteanach -Willing