Caithreachas

Caithreachas

De ghnáth tarlaíonn caithreachas i gcailíní idir 8 mbliana agus 13 bliana d’aois agus i mbuachaillí idir 10 mbliana agus 15 bliana d’aois. Athraíonn do chorp i rith na mblianta seo níos scioptha ná mar a d’athraigh roimhe. Forbraíonn gach duine ag ráta difriúil. Mar sin, ná bíodh náire ná imní ort má tá tú ag forbairt níos scioptha nó níos moille ná daoine eile. Tá sé tábhachtach go n-aithníonn tú na hathruithe a bheidh ag teacht ort. Is féidir na hathruithe a thagann ar dhéagóirí a chur i gceithre ghrúpa.

puberty
1. Athruithe mothúchánacha

I rith caithreachais tagann go leor athruithe ar do chuid mothúchán. Is ceimiceáin iad hormóin a rialaíonn na horgáin ghnéis. Bíonn tionchar acu ar do chuid mothúchán. I rith caithreachais is féidir leat bheith in ísle brí lá amháin agus sona sásta an lá dar gcionn. De réir mar a éireoidh tú níos sine, socróidh do chuid mothúchán síos.

2.Athruithe Intinne

Forbraíonn d’intinn i rith caithreachais agus tosaíonn tú ag smaoineamh mar a dhéanann duine fásta. Beidh tuiscint níos fearr agat ar an saol ná mar a bhí agat nuair a bhí tú níos óige. Ar nós gach athrú eile i rith caithreachais, forbraíonn intinn daoine ag rátaí difriúla. Bíonn forbairt na hintinne ag brath ar intleacht agus ar thaithí an duine. Beidh d’intinn ag forbairt i rith do shaoil ar fad.

3.Athruithe Sóisialta

Le linn caithreachais athraíonn an caidreamh a bhíonn agat le daoine. Athruithe sóisialta a thugtar orthu seo. Ag an staid seo, leathnaíonn cailíní agus buachaillí a gciorcal sóisialta. Déanann siad níos mó cairde ar scoil agus sa phobal. Cuireann déagóirí níos mó suime i gcluichí, i spórt, i ndamhsa, in amhránaíocht agus ina bheith ag dul amach in éineacht le cairde chuig cóisirí agus imeachtaí eile sóisialta.

4. Athruithe fisiceacha

Tagann athruithe móra fisiceacha ar chailíní agus ar bhuachaillí le linn caithreachais. Bíonn náire ar roinnt déagóirí faoi na hathruithe seo ach tá sé tábhachtach a thuiscint go mbíonn gach déagóir ag dul tríd an rud céanna agus nach rud as an ngnách é.