Caineadh agus Moladh

Cáineadh agus Moladh

Is féidir le léirmheastóireacht chuiditheach a bheith mar bhuntáiste mhór do dhuine nuair a úsáidtear i gceart é

Caithfidh muid déileáil le cáineadh agus moladh ar bhun laethúil. Léann muid leabhair agus ailt faoi nár cheart cáineadh a dhéanamh ar dhaoine ach go mba cheart dúinn moladh a dhéanamh in áit. Is rud deacair é déileáil le cáineadh . Is féidir le cáineadh mothúcháin a ghortú, go haráithe má tá lagmheas agat ort féin. Tá cineáil dhifriúil cáineadh ann :

Léirmheastóireacht chuiditheach

moladh

Is é aidhm léirmheastóireacht chuiditheach ná cúnamh a thabhairt do dhaoine. Sampla do cháineadh chuiditheach ná nuair a thugann a dhéantar múinteoir cáineadh faoi d’obair bhaile, ranga agus scrúdaithe. Tríd an cháineadh a dhéanann an múinteoir is féidir leat feabhas a chuir ar do chuid oibre. Ba cheart díriú ar na pointí a thugann siad duit agus buntáiste a bhaint astu. Déanann an múinteoir an cáineadh mar tá sí ag iarradh ort torthaí maithe a fháil.

Is féidir le léirmheastóireacht chuiditheach a bheith mar bhuntáiste mhór do dhuine nuair a úsáidtear i gceart é. Is féidir le cairde agus clann léirmheastóireacht chuiditheach a thabhairt duit agus is féidir leatsa léirmheastóireacht chuiditheach a thabhairt dóibh

Léirmheastóireacht Dhiúltach

Is féidir le léirmheastóireacht dhiúltach mothúcháin dhaoine a ghortú. Déanann daoine léirmheastóireacht dhiúltach leis an aidhm daoine a mhaslú ionas go mothóidh siad go dona fúthu féin. Sampla do léirmheastóireacht dhiúltach ná cara ag insint do cara eile go bhfuil a smidiú ag breathnú uafásach. Go hiondúil daoine a dhéanann léirmheastóireacht h mar go mothaíonn siad go dona fúthu féin. Má dhéanann duine léirmheastóireacht dhiúltach ort smaoineamh go bhfuil siad dhá dhéanamh mar go mothaíonn siad go dona fúthu féin.

Obair sa Rang

Déan liosta de shamplaí do léirmheastóireacht chuiditheach agus léirmheastóireacht dhiúltach.

Ag tabhairt Moladh

Tá moladh simplí agus cumhachtach. Mothaíonn daoine go maith nuair a fhaigheann siad moladh. Tá buntáistí go leor ag baint le moladh a thabhairt cosúil le hardmheas ionat féin agus féin mhuinín. Nuair atá tú ag tabhairt moladh do dhuine tá sé tábhachtach go mbeidh tú macánta faoi. Níl aon mhaith moladh a thabhairt do dhuine mura bhfuil tú macánta faoi. Faigheann cuid daoine é deacair glacadh le moladh. Má fhaigheann tú moladh ba cheart duit taitneamh a bhaint as agus buíochas a ghlacadh as.

Ghníomhaíocht

Déan iarracht an cheithre abairt seo leanas a athrú ó Léirmheastóireacht Dhiúltach go dtí Léirmheastóireacht Dhiúltach

1. 1.Céard a tharla go do ghruaig ? Breathnaíonn sé gur búistéara a ghearr do ghruaig ! 1.2.Tusa ag casadh amhrán ag an ceolchoirm ? Ní chasadh tú coirnéail !
1.3.Tharraingíodh mo dheirfiúr trí bhliana d’aois pictiúir níos fearr ná an pictiúir atá tú tarraingí agat ? 1.4.Níl an tionscanaimh sin chun A a bhaint amach. Níl sé sach maith