Príosún do Ghníomhaire Breatnaise

Príosún do Ghníomhaire Breatnaise
Príosún do Ghníomhaire Breatnaise

1. Gearradh 45 lá príosúnachta ar Bhreatnach mar gur dhiúltaigh sé glacadh le hordú cúirte i mBéarla. Bhí Jamie Bevin ar dhuine de dhream a ghlac seilbh ar oifig an fheisire Chaomhaigh, Jonathan Evans, i gCaerdydd anuraidh. Rinneadh é sin mar agóid in éadan ciorruithe ar bhuiséad S4C.

2. Scríobh Bevin mana ar an mballa agus d’ordaigh an chúirt dó cúiteamh £1,021 (€1,298) a dhíol as. Dúirt sé go raibh na hachmhainní aige leis an gcúiteamh a dhíol, ach nach ndéanfadh sé sin, mar go raibh an t-ordú i mBéarla, in ainneoin gur iarr sé trí huaire gur i mBreatnais a bheadh an t-ordú. Dúirt sé leis an gcúirt gur “pribhléid” a bhí ann dul faoi ghlas. Chuir sé “drochmheas ar an mBreatnais” i leith phéas agus fhoireann na gcúirteanna. Thug scaifte dá lucht tacaíochta bualadh bos do Jamie Bevin sa chúirt.

3. Cuireadh cosc air glaonna guthán a dhéanamh i mBreatnais ó phríosún Caerdydd. B’éigean do Choimisiún na Breatnaise brú a chur ar bhainistíocht an phríosúin. Chaill sé cuid mhór dá chearta mar phríosúnach mar gur dhiúltaigh sé foirmeacha Béarla a shíniú.

4. Is múinteoir scoile i Merthyr Tudful é Bevin, tá sé 36 bliain d’aois agus tá ceathrar clainne air. Bíonn an-lámh aige in eagrú fhéilte ceoil Breatnaise.

                                                                                  As alt i nGaelscéal le Anton Mac Cába

Ceisteanna (iad ar cómharc)

(i) (a) Cérbh é Jamie Bevin?

(b) Cad a dúirt Bevin leis an gcúirt?

(ii) (a) Cé a thug bualadh bos dó?

(b) Cén cosc a cuireadh air?

(iii) Breac síos dhá phointe eolais faoi Bevin.

(iv) Cén t-alt sa sliocht seo thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?

‘Ní duine é Jamie Bevin a bhí sásta cloí le rialacha an phríosúin.’

Alt 1; Alt 2; Alt 3; Alt 4. (Scríobh an freagra sa fhreagarleabhar.)

(v) Cén t-alt sa sliocht seo thuas a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó?

‘Tá baint ag Jamie Nevin le cúrsaí ceoil agus oideachais.’

Alt 1; Alt 2; Alt 3; Alt 4. (Scríobh an freagra sa fhreagarleabhar.)