An Cheathrú Rua

An Cheathrú Ruaan cheathr rua
 • Tá an Cheathrú Rua suite i gConamara, i gContae na Gaillimhe. Tá Oileán Árann ar an taobh ó dheas di, thart ar deich míle amach ar an bhfarraige.
 • Tá thart ar dhá mhíle duine ag cur fúthu sa Cheathrú Rua, má chuirtear an baile agus an ceantar máguaird san áireamh. Ach tá an baile féin sách beag, agus ní bheadh ann ach cúpla céad duine.
 • Mar sin féin tá go leor áiseanna ar fáil ar an gCeathrú Rua, i bhfad níos mó ná mar is gnách do bhaile chomh beag léi. Tá dhá óstán ann, teach lóistín agus go leor tithe ina bhfaigheadh duine lóistín na hoíche. Tá scoil, séipéal, oifig an phoist, banc, siopa poitigéara, leabharlann, bialann agus stáisiún gardaí ann chomh maith. Tá ceithre ghnáthshiopa agus siopa éadaigh i gceartlár an bhaile agus roinnt siopaí eile scaipthe ar fud an cheantair.
 • Tá trí cinn de thithe tábhairne sa Cheathrú Rua agus is minic go mbíonn ceol le clos iontu. Is minic a bhíonn oíche cheoil agus litríochta in Áras Uí Chadhain sa bhaile chomh maith. Tá go leor áiseanna eile i mbailte ata gar go maith don Cheathrú Rua. Tig leat dul ag iascach ó chuan Ros a’ Mhíl nó dul ar bhád a thabharfadh go hÁrainn tú.
 • Ach is iad na háiseanna is luachmhaire atá gar don Cheathrú Rua ná an stáisiún raidió i gCasla agus stáisiún teilifíse TG4 i mBaile na hAbhann. Cuireann Raidió na Gaeltachta agus TG4 seirbhís fíor-luachmhar ar fáil do mhuintir Chonamara.
Ceisteanna
 • Cá bhfuil an Cheathrú Rua suite?
 • Cé mhéad duine atá sa bhaile féin?
 • Luaigh trí cinn de na háiseanna atá sa Cheathrú Rua.
 • Cad a bhíonn ar siúl in Áras Uí Chadhain?
 • Cén tábhacht a bhaineann le Ros a’ Mhíl?
 • Cá bhfuil (a) Raidió na Gaeltachta agus (b) TG4 suite?