Na Réamhfhocail Shimplí/Ceacht 2

Na Réamhfhocail Shimplí/Ceacht 2

Gramadach Gan Dua! 15

Na Réamhfhocail Shimplí:

Grúpa 1      Grúpa 2      Grúpa 3

      ag              ari
      as              roimh
      os              faoi
      dar            thar
      le              ó
      chuig       trí
      go            de
                       do
                       um
                       mar
                       gan
                       idir
                       sa

Grúpa 1

Ní shéimhníonnní uraíonn na réamhfhocail seo túschonsan ainmfhocail ach amháin i gcás ‘le chéile’.

Grúpa 2

Séimhíonn na réamhfhocail seo túschonsan ainmfhocail de ghnáth.

Grúpa 3

Uraíonn an réamhfhocal seo túschonsan de ghnáth.

Samplaí
 • Níl ciall ar bith ag Máire.
 • Chuamar go Gaillimh inné.
 • Beidh sé as póca má dhíolann sé an rothar ar phraghas íseal.
 • Tá an abhainn sin faoi thalamh.
 • Léim sé de gheit.
 • Bhí mé ann um thráthnóna.
 • Thug sé an leabhar do Mháire.
 • Léim an madra thar gheata.
 • Bhí eagla ar Dhiarmaid roimh an madra.
 • Tá Áras an Uachtaráin i mBaile Átha Cliath.
 • Táimid i bponc ceart anois.
 • Ní beimid i bhfad ag siopadóireacht.
Cleachtaí
 • Tá slua mór sa (bus).
 • Beidh sé ann roimh (meánlae).
 • Bhíomar i (cruachás) nuair a theip ar an inneall.
 • Bhíomar ag obair ó (maidin) go (oíche).
 • Tá séideán ag teacht faoi (doras) an tseomra.
 • Ní raibh de (freagra) aici ach go raibh sí tinn.
 • Tháinig an t-éan isteach trí (fuinneog) na cistine.
 • Tháinig na buachaillí agus na cailíní abhaile le (céile).