Na Briathra Neamhrialta

Na Briathra Neamhrialta
Briathar  Aimsir Chaite  Aimsir Láithreach Aimsir Fháistineach Modh Coinníolach
Abair dúirt mé deirim dearfaidh mé déarfainn
Beir rug mé beirim béarfaidh mé bhéarfainn
Clois chuala mé cloisim cloisfidh mé cloisfinn
Ith d’ith mé ithim íosfaidh mé d’íosfainn
Tabhair thug mé tugaim tabharfaidh mé thabharfainn
Tar tháinig mé tagaim tiocfaidh mé thiocfainn
Téigh chuaigh mé

ní dheachaigh mé

an ndeachaigh sé?

téim rachaidh mé rachainn
Feic chonaic mé

ní fhaca mé

an bhfaca tú?

feicim feicfidh mé d’fheicfinn
Déan rinne mé

ní dhearna mé

an ndearna tú?

déanaim déanfaidh mé dhéanfainn
Faigh fuair mé

ní bhfuair mé

an bhfuair sí?

faighim gheobhaidh mé

 

ní bhfaighidh mé

 

An bhfaighidh tú?

 

gheobhainn

 

ní bhfaighinn

 

An bhfaighfeá?

 

Tá/Bí  

bhí mé

ní raibh sí

an raibh tú?

an mbíonn siad?

 

táim/bím beidh mé

níl sé/bíonn sé

an bhfuil sé?
Samplaí
 • (i)Chonaic mé Síle aréir ach ní fhaca mé Peadar.
 • (ii)Déarfainn go mbeadh an bua ag Corcaigh sa chluiche sin.
 • (iii)An bhfuair sí na torthaí fós.? Ní dóigh liom go bhfuair sí.
 • (iv)Ní dheachaigh Tomás ar scoil inné.
 • (v)Rachaimis go dtí an Astráil dá mbeadh go leor airgid againn.
 • (vi)An ndearna sibh an obair bhaile, a bhuachaillí? Ní dhearnamar fós, a mháistir.
 • (vii)An bhfaighidh tú an nuachtán dom? Gheobhaidh mé cinnte.
 • (viii)Bíonn sé ar scoil gach lá.
 • (ix)Rugadh Seán Ó Ríordáin sa bhliain 1916.
 • (x)Ní dhéanfainn é sin ar ór nó ar airgead.
Cleachtaí
 • (i)Níor (ith) mé mo lón inné.
 • (ii)An (déan: tú) an obair bhaile anocht?
 • (iii)(Tug: mé) cabhair dó gach lá.
 • (iv)Dá (tá) a lán airgid agam cheannóinn carr nua.
 • (v)Ní (faigh: mé) an traein anocht ach (faigh: mé) an bus.
 • (vi)Ar (ith: sibh) bhur ndinnéar fós? Níor (ith: sinn)
 • (vii)An (téigh: tú) ar scoil inné?   Ní (téigh: mé)
 • (viii)An (feic: sibh) an taibhse aréir? Ní (feic: sinn).
 • (ix)Dá (tar: tú) liom go dtí an cluiche bheadh athas orm.
 • (x)An (déan: tú) an obair bhaile aréir? Ní (déan: mé).