Céimeanna comparáide na hAidiachta

Céimeanna comparáide na hAidiachta
 • An Bhunchéim: Tá Caitríona álainn.
 • An Bhreischéim: Tá Aoife níos áille.
 • An tSárchéim:   Is í Sinéad an cailín is áille sa rang.
Samplaí

Bunchéim            Breischéim             Sárchéim
Deas                    níos deise                 is deise
Trom                    níos troime               is troime
Bocht                   níos boichte              is boichte
Sean                    níos sine                  is sine
Óg                       níos óige                  is óige
Geal                     níos gile                  is gile
Beag                    níos lú                     is lú
Mór                      níos mó                   is mó
Maith                    níos fearr                is fearr
Te                         níos teo                   is teo
Olc                       níos measa              is measa
Furasta                 níos fusa                  is fusa

Cleachtaí
 • Tá Seán níos (olc) ná Diarmaid.
 • Is í Ceist a hAon an cheist is (deacair) ar an bpáipéar.
 • Is (maith) an tsláinte ná na táinte.
 • Is (gearr) cabhair Dé ná an doras.
 • Is í an fhuiseog an t-éan is (binn) ar chraobh.
 • Tá an M50 níos (fada) ná an M2.
 • Tá rothar níos (mall) ná carr.
Cúinne na Gramadaí 2! Freagraí ar na Cleachtaí
 • (i)Is (ii) Ar (iii)Is (iv)is . . . is (v)Ba . . . níor  (vi)Arbh   (vii)Níorbh