An Tuiseal Ginideach

An Tuiseal Ginideach
Sainmhíniú

Úsáidtear an Tuiseal Ginideach:

(i) nuair a thagann dhá ainmfhocal le chéile bíonn an tarna ceann sa Tuiseal Ginideach – hata an fhir, cóta Sheáin etc

(ii) i ndiaidh Ainm Bhriathartha – ag dúnadh an dorais, ag deisiú an bhóthair etc

(iii) i ndiaidh na Réamhfhocal Comhshuite – ar feadh an lae, tar éis tamaill etc

(iv) i ndiaidh chun, trasna, timpeall, cois – chun an tsagairt; trasna an bhóthair; timpeall an bháid; cois bealaigh etc

An Chéad Díochlaonadh
Samplaí:

Ainmfhocal                   Uatha                             Iolra
An capall                         stábla an chapaill             stábla na gcapall
An fear                            ámh an fhir                     lámha na bhfear
An bád                            seol an bháid                   seolta na mbád
An t-asal                         cos an asail                     cosa na n-asal
An t-oileán                       muintir an oileáin             muintir na n-oileán
An t-éan                          ceol an éin                      ceol na n-éan
An sagart                        teach an tsagairt              tithe na sagart
An marcach                     bróga an mharcaigh          bróga na marcach
An cnoc                           taobh an chnoic                taobhanna na gcnoc
An leabhar                      ag léamh an leabhair          ag léamh na leabhar
An bóthar                        taobh an bhóthair               taobhanna na mbóithre
An scéal                          i dtús an scéil                     i dtús na scéalta
An bradán                        sláinte an bhradáin             sláinte na mbradán