An Tuiseal Ginideach / An Dara Díochlaonadh

An Tuiseal Ginideach / An Dara Díochlaonadh
Tréithe:

(i) Tá na hainmfhocail baininscneach. (eisceachtaí iad im, sliabh atá firinscneach)

(ii) Críochnaíonn siad ar chonsan (leathan nó caol).

(iii) Críochnaíonn siad ar –e (nó –í ) sa Tuiseal Ginideach, Uatha, go hiondúil.

Samplaí:

Ainmfhocal                     Uatha                               Iolra
An fhuinneog                   gloine na fuinneoige             gloine na bhfuinneog
An chlann                        tábhacht na clainne              tábhacht na gclann
An bhróg                         praghas na bróige                praghas na mbróg
An bheach                       mil na beiche                       mil na mbeach
An amharclann                oifig na hamharclainne          oifig na n-amharclann
An abairt                         brí na habairte                     brí na n-abairtí
An tsúil                            radharc na súile                   radharc na súl
An chloch                        dath na cloiche                     dath na gcloch
An fheadóg                      ag seinm na feadóige          ag seinm na bhfeadóg
An ghlúin                          ag gortú na glúine              ag gortú na nglún