An Tuiseal Ginideach / An Ceathrú Díochlaonadh

An Tuiseal Ginideach / An Ceathrú Díochlaonadh
Tréithe

(i) Ainmfhocail a chríochnaíonn ar –ín.

(ii) Ainmfhocail a chríochnaíonn ar ghuta

(iii)Ainmfhocail atá firinscneach agus baininscneach.

Samplaí:

Ainmfhocal                         Uatha                                   Iolra
Gairdín                                uirlis an ghairdín                      uirlisí na ngairdíní
Coinín                                 cluas an choinín                      cluasa na gcoiníní
Sicín                                   ag ithe an tsicín                        ag ithe na sicíní
Fáinne                                 luach an fháinne                      luach na bhfainní
An seomra                         doras an tseomra                    doirse na seomraí
An aiste                              ag scríobh na haiste                ag scríobh na n-aistí
An ghloine                          ag briseadh na gloine             ag briseadh na ngloiní
An oíche                             i rith na hoíche                        i rith na n-oícheanta
An t-oráiste                       ag ithe an oráiste                     ag ithe na n-oráistí
An bheatha                       ar son na beatha                       ______________
An contae                        timpeall an chontae                    timpeall na gcontaetha
An fhéile                           le linn na féile                            le linn na bhféilte
An duine                          saol an duine                           saol na ndaoine
An teanga                        ag leabhairt na teanga             ag labhairt na dteangacha
An Ghaeilge                     ag foghlaim na Gaeilge             ________________