An Tríú Díochlaonadh

An Tríú Díochlaonadh
An Tríú Díochlaonadh
  • Tá ainmfhocail fhirinscneacha agus ainmfhocail bhaininscneacha sa dhíochlaonadh seo.
  • Críochnaíonn siad ar chonsan leathan nó ar chonsan caol.
  • Leathnaítear an consan deiridh sa tuiseal ginideach uatha agus cuirtear ‘a’ leis: cos an fheirmeora, i rith na bliana, leabhar filíochta, etc.
Sampla 1: An Fiaclóir inmfhocal Firinscneach

Uimhir Uatha:
T.Ainm: An bhfaca tú an fiaclóir?
T.Tabh: Tá áthas ar an bhfiaclóir.
T.Gin:   Tá seomra an fhiaclóra folamh

Uimhir Iolra:
T.Ainm: An bhfaca tú na fiaclóirí?
T.Tabh: Tá áthas ar na fiaclóirí.
T.Gin: Tá seomraí na bhfiaclóirí folamh.

Sampla 2: An tAisteoir Ainmfhocal Firinscneach

Uimhir Uatha:
T.Ainm: Chonaic mé an t-aisteoir.
T.Tabh: Bhí eagla ar an aisteoir.
T.Gin: Cá bhfuil carr an aisteora?

Uimhir Iolra:
T.Ainm: Chonaic mé na haisteoirí.
T.Tabh: Bhí eagla ar na haisteoirí.
T.Gin: Cá bhfuil carranna na n-aisteoirí?

Ainmfhocail eile (Tuiseal Ginideach Uatha)

múinteoir –    múinteora
buachaill –    buachalla
rang       –     ranga
cuid        –    coda
tiomáint   –   tiomána
iarracht  –     iarrachta
fuil     –        fola
Cáisc      –   Cásca
síocháin –  síochána
mil      –     meala
am      –     ama

Cleachtaí
Athscríobh na habairtí seo a leanas gan na lúibíní
  • Tá teach (an: dochtúir) in aice le teach (an: grósaeir).
  • Bhí an cailín ag foghlaim (an: ceacht) ag bun (an: rang).
  • Ní raibh ceadúnas (tiomáint) aige agus é ar mhí (an: mil).
  • Bhí cúrsaí (trácht) go dona i gCorcaigh i rith (an: bliain).
  • Thaitin an cluiche (camógaíocht) léi níos mó na an cluiche (iománaíocht).