An tAinm Teibí

An tAinm Teibí
Tá formhór na nAinmneacha Teibí bunaithe ar aidiachtaí/sárchéim na haidiachta:

Aidiacht                        Ainm Teibí
calma                             calmacht
cróga                             crógacht
uasal                              uaisleacht
fuar                                fuacht
te                                   teas
bog                                boige
álainn                             áilleacht
fada                               fad
mór                               méad
maith                             maitheas
olc                                 olcas
bán                               baine
fial                                 féile
geal                               gile

Samplaí
 • Chuir áilleacht an chailín faoi gheasa é.
 • Bhí an teas millteanach an lá sin.
 • Ní raibh ach méad áirithe le spáráil aige.
 • Dá olcas an aimsir, is é is mó a thaitníonn sé le Bríd.
 • Níl maitheas ar bith sa réiteoir sin.
 • Cuireann fad na n-oícheanta duairceas ar an seanfhear.
Cleachtaí
 • Is fearr liom an (te) ná an (fuar).
 • Dá (fada) é an lá tagann an oíche.
 • Dá (beag) é ní leanbh é.
 • A (bocht) agus atá Seán tá sé níos saibhre ná Cathal.
 • (Geal) na (geal) do chonarc ar shlí in uaigneas.
 • Is fadhb mhór í an (bocht) in Éirinn an lae inniu.
 • Is aoibhinn liomsa (ciúin) na coille.