An tAinm Briathartha agus an Aidiacht Bhriathartha

An tAinm Briathartha agus an Aidiacht Bhriathartha

Cumtar an t-Ainm Briathartha ó fhréamh an bhriathair.

Samplaí:

Dún: ag dúnadh                         Cuir: ag cur                      Téigh: ag dul
Glan: ag glanadh                       Nigh: ag ní                       Tabhair: ag tabhairt
Bris: ag briseadh                       Dúisigh: ag dúiseacht        Beir: ag breith
Mínigh: ag míniú                       Déan: ag déanamh
Bailigh: ag bailiú                       Tit: ag titim
Tosaigh: ag tosú                      Féach: ag féachaint
Éirigh: ag éirí                           Abair: ag rá
Ceannaigh: ag ceannach           Ith: ag ithe
Eitil: ag eitilt                             Faigh: ag fáil
Freagair: ag freagairt              Tarraing: ag tarraingt
Imigh: ag imeacht                    Tar: ag teacht

Leanann an Tuiseal Ginideach an tAinm Briathartha, de ghnáth:

Samplaí:
 • Bhí ag fear ag marú an éisc.
 • Bhí an siopadóir ag dúnadh an dorais.
 • Bhí an múinteoir ag bailiú na gcóipleabhar ó na daltaí.
 • Bhí na daoine ag rá a bpaidreacha sa séipéal.
 • Cumtar an Aidiacht Bhriathartha ó bhriathar ach bíonn ciall aidiachta léi.
Samplaí:

dún: dúnta    bris: briste      ól: ólta    déan: déanta
ith: ite           caith: caite       las: lasta    faigh: faighte   abair: ráite
rith: rite         gabh: gafa      fág: fágtha  tar: tagtha       scríobh: scríofa

Samplaí:
 • Tá an obair déanta aige.
 • Tá na cupáin go léir briste.
 • Tá an siopa sin dúnta le dhá mhí faoin am seo.
 • Nuair a bheidh an leabhar sin léite agat caithfidh tú an obair bhaile a dhéanamh.
 • Chaith sé uair a chloig ag ithe an dinnéir ach tá chuile rud ite anois aige.
Cleachtaí – Athscríobh na habairtí seo a leanas agus scríobh an leagan ceart i ngach cás
 • Bhí an fear ag (deisigh) (an: bhróg) le snáthaid leathair.
 • Tá na páistí ag (éist) leis an raidió.
 • Bhí an feirmeoir ag (bain) (an: féar) sa ghairdín.
 • Bhí mé ag (féach) ar an teilifís go dtí uair mhairbh na hoíche.
 • Bhí an dochtúir ag (scrúdaigh) (an: t-othar).
 • Bhí an cailín ag (freagair) (an: guthán).
 • Bhí mé ag (déan) (an:obair) go déanach san oíche.
 • Nuair a bhí an cluiche (imir) acu d’imigh siad abhaile.
 • “Nuair a bheidh tú (críochnaigh) leis an nuachtán, tabhair domsa é, más é do
 • thoil é.”
 • Bhí gach éinne (imigh) abhaile nuair a tháinig mise.