An tAinm Briathartha agus an Aidiacht Bhriathartha

An tAinm Briathartha agus an Aidiacht Bhriathartha

Cumtar an t-Ainm Briathartha ó fhréamh an bhriathair.

Samplaí:

Dún: ag dúnadh                   Cuir: ag cur               Téigh: ag dul
Glan: ag glanadh                   Nigh: ag ní               Tabhair: ag tabhairt
Bris: ag briseadh                   Dúisigh: ag dúiseacht     Beir: ag breith
Mínigh: ag míniú                   Déan: ag déanamh
Bailigh: ag bailiú                   Tit: ag titim
Tosaigh: ag tosú                   Féach: ag féachaint
Éirigh: ag éirí                       Abair: ag rá
Ceannaigh: ag ceannach           Ith: ag ithe
Eitil: ag eitilt                         Faigh: ag fáil
Freagair: ag freagairt               Tarraing: ag tarraingt
Imigh: ag imeacht                   Tar: ag teacht

Leanann an Tuiseal Ginideach an tAinm Briathartha, de ghnáth:

Samplaí:

Bhí ag fear ag marú an éisc.

Bhí an siopadóir ag dúnadh an dorais.

Bhí an múinteoir ag bailiú na gcóipleabhar ó na daltaí.

Bhí na daoine ag rá a bpaidreacha sa séipéal.

Cumtar an Aidiacht Bhriathartha ó bhriathar ach bíonn ciall aidiachta léi

Samplaí:

dún: dúnta   bris: briste     ól: ólta   déan: déanta
ith: ite   caith: caite   las: lasta   faigh: faighte   abair: ráite
rith: rite gabh: gafa   fág: fágtha tar: tagtha scríobh: scríofa

Samplaí

Tá an obair déanta aige.

Tá na cupáin go léir briste.

Tá an siopa sin dúnta le dhá mhí faoin am seo.

Nuair a bheidh an leabhar sin léite agat caithfidh tú an obair bhaile a dhéanamh.

Chaith sé uair a chloig ag ithe an dinnéir ach tá chuile rud ite anois aige.

Cleachtaí – Athscríobh na habairtí seo a leanas agus scríobh an leagan ceart i ngach cás:
 • (i)Bhí an fear ag (deisigh) (an: bhróg) le snáthaid leathair.
 • (ii)Tá na páistí ag (éist) leis an raidió.
 • (iii)Bhí an feirmeoir ag (bain) (an: féar) sa ghairdín.
 • (iv)Bhí mé ag (féach) ar an teilifís go dtí uair mhairbh na hoíche.
 • (v)Bhí an dochtúir ag (scrúdaigh) (an: t-othar).
 • (vi)Bhí an cailín ag (freagair) (an: guthán).
 • (vii)Bhí mé ag (déan) (an:obair) go déanach san oíche.
 • (viii)Nuair a bhí an cluiche (imir) acu d’imigh siad abhaile.
 • (ix) “Nuair a bheidh tú (críochnaigh) leis an nuachtán, tabhair domsa é, más é do
  thoil é.”
 • (x) Bhí gach éinne (imigh) abhaile nuair a tháinig mise.
Freagraí CnaG 13:
 • (i)Carraig na(ii) ag ól dí . . . ag ithe úill (iii) chun na trá
  (iv) in aice an dorais (v) doras an tí (vi) Coláiste Phádraig (vii) i lár an lae.