An Modh Coinníollach Dá

An Modh Coinníollach Dá

An Modh Coinníollach Dá

‘Dá’ agus ‘An Modh Coinníollach’.

Úsáidtear ‘dá’/’mura’ le coinníoll dúnta (ie. Is beag seans atá ann go gcomhlíonfar an coinníoll!)

Cuireann ‘Dá’/’mura’ urú roimh thúschonsan agus n- roimh thúsguta.

Ní bhaintear úsáid as mé, tú, siad sa Mhodh Coinníollach.

          Dún                          Bris                           ól
 • Dhúnfainn                 Bhrisfinn                     d’ólfainn
 • Dhúnfá                      Bhrisfeá                      d’ólfá
 • Dhúnfadh sé/sí         Bhrisfeadh sé/sí      d’ólfadh sé/sí
 • Dhúnfaimis                Bhrisfimis                 d’ólfaimis
 • Dhúnfadh sibh          Bhrisfeadh sibh     d’ólfadh sibh
 • Dhúnfaidís                Bhrisfidís                   d’ólfaidís
 • Dhúnfaí                    Bhrisfí                       d’ólfaí
Samplaí
 • Dá mbeadh airgead agam cheannoinn carr.
 • Dá n-ólfá deoch bainne thiocfadh feabhas ort.
 • Mura ndéanfainn m’obair bhaile bheadh fearg ar an múinteoir.
 • Dá mbeinn i gceannas na tíre ní bheadh éinne bocht.
 • Dá n-íosfá iasc bheifeá níos sláintiúla.
 • Dá mbeadh soineann go Samhain bheadh breall ar dhuine éigin.
 • Muna rachaimis go Corcaigh bheadh baol ann go gcaillfimis an cheolchoirm.
Cleachtaí
 • (i)Dá (bris: sé) an fhuinneog (tá) fearg ar a thuismitheoirí.
 • (ii)Muna (déan: sibh) an obair ní (tar) feabhas ar bith oraibh.
 • (iii)Dá (imigh: mé) in am ní (tá: mé) déanach don cheolchoirm.
 • (iv)Dá (tá) tart ort an (ól: tú) deoch uisce?
 • (v)Cad a (déan) a máthair dá (bris: sí) a cos?
 • (vi)Dá (ith: tú) an lón ní (tá) ocras ort.
 • (vii)(Téigh: mé) go Páras dá (tabhair: tú) an t-airgead dom.
 • (viii)Dá (beir:mé) air (maraigh:mé) é.
 • (ix)(Ceannaigh: mé) carr nua agus árasán i Nice dá (buaigh: mé) an Crannchur Náisiúnta.
 • (x)Muna (clois: mé) scéala uaithi roimh dheireadh na seachtaine (tabhair; mé) bata agus bóthar di.