An Dobhriathar

An Dobhriathar
Focal nó grúpa focal é an dobhriathar a cháilíonn focal (nó focail) eile seachas ainmfhocal nó forainm.

 • Dobhriathra ama: inniu, inné, amárach, anois, fadó, i mbliana; ar ball, ar maidin.
 • Dobhriathra treo: anseo, ansin, thuaidh, theas, soir, siar, suas, síos, amach, isteach
 • Dobhriathra ceisteacha: cá? Cathain? Cén áit? Conas? Cén uair?
 • Dobhriathra aidiachtacha: go ciúin, go héasca, os ard, os íseal, in éineacht, ar buile
 • Dobhriathra dearfa: go, gur
 • Dobhriathra diúltacha: ní, níor, nach, nár
 • Dobhriathra eile: beagnach, freisin, ar an bpointe, ar éigean, dáiríre, chomh maith, ach oiread
Cleachtaí – Líon na bearnaí sna habairtí seo a leanas le dobhriathra oiriúnacha:
 • Bhí cónaí ar Sheán _______ ar bharr an chnoic.
 • Rachaidh mé go Corcaigh _________.
 • Chuaigh Séan ______ sa teach agus tháinig Máire ______ as an teach.
 • ______ a bheidh tú ag dul go dtí an cluiche, a Sheáin?
 • Bhí Seán ___ ________ nuair a chonaic sé go raibh a charr nua scriosta ag na buachaillí dána.
 • Ní bheidh Tomás ann agus ní bheidh mise ann ___ ________.
 • Fadó, _____ ní raibh Éire mar atá sí anois.