An Cúigiú Díochlaonadh

An Cúigiú Díochlaonadh
Bunrialacha
 • Tá na hainmfhocail sa Chúigiú Díochlaonadh baininscneach agus firinscneach,
 • Críochnaíonn na hainmfhocail sa Chúigiú Díochlaonar ar ghuta (m.sh. lacha, cara, ionga, srl.) nó ar chonsan (m.sh. cathair, máthair, Nollaig, abhainn, srl).
 • Críochnaíonn na hainmfhocail ar chonsan leathan sa Tuiseal Ginideach Uatha (m.sh. an lacha  sciathán na lachan).
Sampla 1: An Cara (firinscneach)

Uatha:
T. Ainm: Tá an cara ag obair.
T. Tabh: ag ag gcara.
T. Gin: teach an charad.
Iolra:
T. Ainm: Tá na cairde ag obair.
T. Tabh: ag na cairde.
T. Gin: tithe na gcairde.

Sampla 2; An Abhainn (baininscneach)

Uatha:
T. Ainm: Tá an abhainn go deas.
T. Tabh: san abhainn.
T. Gin: bun na habhann.
Iolra:
T. Ainm: Tá na haibhneacha go deas.
T. Tabh: sna haibhneacha.
T. Gin: bun na n-aibhneacha.

Sampla 3: An Nollaig (baininscneach)

Uatha:
T. Ainm: Tá an Nollaig buailte linn.
T. Tabh: um Nollaig.
T. Gin: i rith na Nollag.
Iolra:
T. Ainm: Tá na Nollaigí buailte linn.
T. Tabh: um Nollaigí.
T. Gin: i rith na Nollaigí.
Cleachtaí

Scríobh amach na habairti seo a leanas gan na lúibíní:
 • Tá cos (an : chathaoir) briste.
 • Téann an bóthar trasna (an : chathair).
 • Cá bhfuil Aifreann (an : Nollaig) ar siúl?
 • Bhí sé ag féachaint isteach trí pholl (an : eochair).
 • Tá (na : máthair) go léir ag cóisir (an : Nollaig)
N.B. Na hAinmfhocail Neamhrialta

Tá deich gcinn d’ainmfhocail neamhrialta sa Ghaeilge. Is mar seo a leanas a athraíonn siad

Tuis. Ainm. (uatha) /Tuis. Gin. (Uatha)/ Tuis. Ainm.(Iol)/Tuis.Gin. (Iol.)

 • an bhean  cos na mná  na mná ­ cosa na mban
 • an teach  fear an tí  na tithe
 • an mhí  i rith na míosa  na míonna
 • an lá  lár an lae  na laethanta
 • an deoch  ag ól na dí  na deochanna
 • an leaba  cois na leapan  na leapacha
 • Dia  ar son Dé  na Déithe
 • an deirfiúr  cos na deirféar  na deirfiúracha
 • an talamh  cumann na talún  na tailte
 • an tsiúr  carr na siúrach  na siúracha