An Chopail ‘Is’.

An Chopail ‘Is’.

An Chopail ‘Is’.
Úsáidtear an Chopail ‘Is’ mar cheangal idir fhocail.CLUASTUISCINT (40 marc)

Foirm dhiúltach: ní/níor
Foirm cheisteach: an? ar? nár?
Aimsir Láithreach            Aimsir Chaite
 • Is capall láidir é.                 Ba chapall láidir é
 • Ní capall láidir é.                Níor chapall láidir é.
 • An capall láidir é?              Ar chapall láidir é?
 • Is iasc mór é.                     Ba iasc é.
 • Ní hiasc mór é.                  Níorbh iasc mór é.
 • An iasc mór é?                  Arbh iasc mór é?
 • Is ea.                                 Ba ea.
 • Ní hea.                              Níorbh ea.
 • N.B. (i)An maith leat uachtar reoite? (Aimsir Láithreach)
  • Is maith liom uachtar reoite – I like ice cream
  • Ar mhaith leat uachtar reoite? (Modh Coinníollach)
  • Ba mhaith liom uachtar reoite – I would like (to have) ice cream
  (ii)Ná déan an Chopail ‘Is’ agus an Briathar ‘Tá’ a mheascadh:
  • Is fear é.                                Tá sé fear. X
  • Is iasc é.                                Tá sé iasc. X
  • Is cailín deas í Cáit.                Tá Cáit cailín deas. X
  Samplaí
  • 1. Is é Cathal an buachaill a bhuaigh an duais.
  • 2. Is duine iontach í Katie Taylor.
  • 3. Ní hé lá na gaoithe lá na scolb.
  • 4. Is túisce deoch ná scéal.
  • 5. Is binn béal ina thost.
  • 6. Ba bhreá liom cuairt a thabhairt ar an Astráil lá éigin.
  • 7. Níor fhear láidir é Dónall de Faoite.
  • 8. An scannán maith é The Bourne Legacy dar leat? Is scannán den scoth é, dar liom.
  • 9. Ar mhaith leat cupán caife, a Mháire? Ba mhaith liom ach níor mhaith liom go fóill é, go raibh maith agat.
  Cleachtaí
  • _____olc an ghaoth nach séideann maith do dhuine éigin.
  • _____ mhaith leat deoch a ól, a Dhónaill?
  • Ní amhránaí é Henry Sheflin. ____ iománaí é.
  • An rud ____ annamh ____ iontach.
  • _____ réalt scannáin é James Dean ach _____ réalt scannáin é George Best.
  • _____ iad sin na buachaillí a bhris an fhuinneog inné?
  • _____ í Cáit an cailín a bhuaigh an comórtas amhránaíochta an bhliain seo caite.