An Briathar Saor

An Briathar Saor
Sainmhíniú

Úsáidtear an Briathar Saor nuair nach eol duit cé hé/hí an gníomhaí nó cé a dhéanann an gníomh. Tá an Briathar Saor saor ó uimhir (Uatha/Iolra) agus ó phearsa (me/tú/sé/sí/sinn/sibh/siad).

Samplaí:
  • Briseadh isteach i dtithe sa chomharsanacht aréir. (ie. ní heol dúinn cé a bhris isteach sna tithe).
  • Dúradh go bhfuair sí bás de thaom croí. (ie. ní heol dúinn cé a dúirt é sin).
  • Cuirtear an síol san earrach. (ie. ní heol dúinn cé a chuireann an síol).
  • Faightear cóipleabhair saor in aisce le gach €20 a caitear. (ie. ní heol dúinn cé a fhaigheann na cóipleabhair nó cé a chaitheann an €20).
  • Ólfar deochanna ag an gcóisir anocht. (ie. ní heol dúinn cé a ólfaidh na deochanna).
  • Sábhálfar airgead má dhúntar gach oifig an phoist in Éirinn. (ie. ní heol dúinn cé a shábhálfaidh an t-airge).
Briathra Neamhrialta: An Briathar Saor

Briathar         Aim. Chaite                         Aim. Láithreach             Aim. Fháistineach
Abair              dúradh                                    deirtear                                 déarfar
Feic                chonacthas/ní fhacthas             feictear                                 feicfear
Faigh              fuarthas/ní bhfuarthas              faightear                              gheofar/ní bhfaighfear
Téigh              chuathas/ní dheachthas            téitear                                 rachfar
Tar                  thángthas/níor thángthas         tagtar                                  tiocfar
Clois                chualathas/níor chualathas      cloistear                              cloisfear
Déan               rinneadh/ní dhearnadh            déantar                               déanfar
Beir                 rugadh                                   beirtear                              béarfar
Tabhair           tugadh                                   tugtar                                 tabharfar
Ith                   itheadh/níor itheadh                itear                                  íosfar
                   —————                         táthar/níltear                        —–
Bí                   bhíothas/ní rabhthas                 bítear/ní bhítear                  beifear/ní bheifear