An Aidiacht Shealbhach

An Aidiacht Shealbhach
An Aidiacht Shealbhach

mo             ár

do              bhur

a (his)      a (their)

a (her)

Focail a thosaíonn le consan:

mo chapall             ár gcapall

do chapall              bhur gcapall

a chapall (his)      a gcapall (their)

a capall (her)

Focaill a thosaíonn le guta:

m’athair                      ár n-athair

d’athair                        bhur n-athair

a athair (his)               a n-athair

a hathair (her)

Samplaí
  • Rinne sí a cuid oibre ar maidin.
  • Ár n-athair atá ar neamh, go naofar d’ainm.
  • Chuir sé a mhála ar a dhroim agus amach an doras leis.
  • Tá siad ina gcónaí i lár na cathrach.
  • “Fágaigí an doras oscailte i bhur ndiaidh, a bhuachaillí.”
Cleachtaí
  • D’fhág Treasa a (eochracha) ina (diaidh) sa chistin.
  • Tá an cailín ina (suí) cois tine.
  • Seo é mo (cara) Dónall agus a (aintín) Rós agus a (uncail) Liam.
  • Rinne siad a (cuid) oibre go dícheallach.
  • Chuir sé a (cóta) air.