Ainmfhocail Neamhrialta

Ainmfhocail Neamhrialta
Ainmfhocal                       Ginideach Uatha                  Ginideach Iolra
 • an mhí                               ar feadh na míosa                       ar feadh na míonna
 • an chaora                        olann na caorach                        olann na gcaorach
 • an deirfiúr                       cóta na deirféar                          cótaí na ndeirfiúracha
 • an tsiúr                             leabhar na siúrach                     leabhair na siúracha
 • an bhean                          cara na mná                                 cairde na mban
 • an bhó                               bainne na bó                               bainne na mbó
 • an teach                            cúl an tí                                        cúil na dtithe
 • an lá                                    ar feadh an lae                          ar feadh na laethanta
 • an deoch                           ag ól na dí                                  ag ól na ndeochanna
 • an leaba                            cois na leapa                            cois na leapacha
 • an talamh                        ag díol na talún                       ag díol na dtailte
 • Éire                                     muintir na hÉireann                _____________
 •                                          [Tuis. Tabh: in Éirinn, go hÉirinn etc]
 • Dia                                      ar son (an) Dé                           ar son na nDéithe.