Ainmfhocail Neamhrialta

Ainmfhocail Neamhrialta
Ainmfhocail Neamhrialta

Ainmfhocal                       Ginideach Uatha                   Ginideach Iolra
an mhí                               ar feadh na míosa                 ar feadh na míonna
an chaora                          olann na caorach                   olann na gcaorach
an deirfiúr                         cóta na deirféar                     cótaí na ndeirfiúracha
an tsiúr                              leabhar na siúrach                 leabhair na siúracha              
an bhean                           cara na mná                           cairde na mban
an bhó                                bainne na bó                         bainne na mbó
an teach                             cúl an tí                               cúil na dtithe
an lá                                  ar feadh an lae                      ar feadh na laethanta
an deoch                            ag ól na dí                             ag ól na ndeochanna
an leaba                             cois na leapa                         cois na leapacha
an talamh                           ag díol na talún                     ag díol na dtailte
Éire                                   muintir na hÉireann                _____________
                                         [Tuis. Tabh: in Éirinn, go hÉirinn etc] Dia                                    ar son (an) Dé                          ar son na nDéithe.