Agallamh Samplach

Béaltriail Roghnach 2013

Cuid 1

Achar ama: 11/12 nóiméad

Tá ceithre chuid sa Scrúdú seo:
Cuid 1: Fáiltiú – 1 nóiméad (10 marc)
 • Ainm, scrúduimhir, dáta breithe, rang.
Cuid 2: Cur síos ar shraith pictiúr – 3 nóiméad (30 marc)
 • 5 sraith pictiúr
 • Roghnóidh an dalta sraith pictiúr amháin go randamach
 • Beidh 1 nóiméad ag an dalta chun staidéar a dhéanamh ar an tsraith pictiúr
 • Déanfaidh an dalta cur síos ar ábhar na sraithe sin
Cuid 3: Rólghlacadh – 3 nóiméad (40 marc)
 • 8 cártaí san iomlán
 • 4 topaic (a) An Scoil (b) Caitheamh Aimsire (c) Laethanta saoire (d) Bia agus deoch
 • Beidh 2 cárta bunaithe ar gach ceann de na 4 topaic
 • Roghnóidh an dalta cárta amháin as na 8 cártaí
 • Beidh 1 nóiméad ag an dalta chun staidéar a dhéanamh ar an gcárta
 • Cuirfidh an dalta ceisteanna ar an scrúdaitheoir faoin gcárta
 • Beidh ról idirghníomhach ag an scrúdaitheoir sa chuid seo den scrúdú
 • 10 ceist ar fad a chuirfidh an dalta
Cuid 4: Agallamh – 4/5 nóiméad (80 marc)
 • Sa chuid seo den scrúdú déanfaidh an scrúdaitheoir tástáil ar Ghaeilge labhartha an dalta trí cheisteanna a chur air/uirthi.
Agallamh Samplach

Cad is ainm duit?

Máire Breathnach is ainm dom.

Cá bhfuil cónaí ort?

Tá cónaí orm i mBearna.

Cén sórt ceantair é sin?

Is ceantar deas é. Tá sé suite leathmhíle lasmuigh den mbaile mór.. Tá cónaí orm i dteach feirme. Is seanteach mór é. Tá ceithre sheomra ann. Tá gairdín mór os comhair an tí ina bhfuil crainn agus bláthanna ag fás.

An bhfuil a lán áiseanna i do cheantar?

Níl an méid sin áiseanna ann, le bheith dáiríre. Tá dhá shiopa sa sráidbhaile, trí theach tábhairne, bialann amháin agus bunscoil. Bhí oifig an phoist ann go dtí tús na bliana seo ach dúnadh é an lá roimh Lá le Pádraig. Níl aon áiseanna spóirt ann ach tá ionad pobail mór ann.

Cén aois tú?

Táim 15 bliana d’aois. Beidh mé sé bliana déag ar 1 Feabhra 2012.

Inis dom faoi do chlann.

Tá seachtar ar fad i mo chlann: mé féin, mo bheirt deartháireacha Colm agus Ian, mo dheirfiúr Aoife, mo mham agus mo dhaid agus mo mhamó. Tá mo mhamó seachtó seacht mbliana ach tá sí chomh folláin le breac fós.

An maith leat an scoil?

Uaireanta is maith liom an scoil, uaireanta eile ní bhím ró-cheanúil uirthi! Is aoibhinn liom an scoil Dé hAoine mar bím ag tnúth go mór leis an deireadh seachtaine. Ní bhíom ró-thógtha leis an scoil maidin Dé Luain,áfach! Tríd is tríd taitníonn an scoil liom ach b’fhearr liom a bheith sa bhaile nó ar mo chuid laethanta saoire.

Cad iad na hábhair a ndéanann tú?

Déanaim ocht n-ábhar. Seo iad: Gaeilge, Béarla, Stair, Tíreolaíocht, Reiligiún, Oideachas Saoránach Soisialta Polaitiúil(CSPE),Mata, Eolaíocht agus is é an Tíreolaíocht an t-ábhar is fearr liom. Ábhar an-spéisiúil go deo atá ann agus tá an múinteoir tíreolaíochta iontach uilig.

Cad iad na caithimh aimsire atá agat?

Tá go leor lán caitheamh aimsire agam. Is iad na cinn is fearr liom ná siopadóireacht, léamh agus ag imirt peil. Is aoibhinn liom scannáin. Téim go dtí an phictiúrlann le mo chairde uair sa steachtain ar a laghad. Is é an scannán is fear liom ná Now is Good. Scannán faoi chúrsaí grá atá ann. Tá na príomhpháirteanna an nag Dakota Fanning agus Rose Leslie. Scannán an-rómánsúil agus an-bhrónach atá ann. Bhí chuile dhuine sa phictiúrlann ag caoineadh ag deireadh an scannáin!

An maith leat ceol?

Is aoibhinn liom ceol. Éistim le chuile shaghas ceoil. Is é an popcheol an ceol is fearr liom ach taitníonn rac-cheol agus ceol Gaelach liom freisin. An samhradh seo caite chuaigh mé fein agus mo chairde go dtí ceolchoirm de chuid Justin Bieber. Bhí sé san 02 i mBaile Átha Cliath. Bhí sé iontach agus bhain muid taitneamh mór as an gceolchoirm sin.. Is iad One Direction an grúpa is fear liom. Ceapaim go bhfuil siad go hiontach. Táim ag tnúth go mór le iad a fheiceáil nuair a bheidh siad ag seinm i mBaile Átha Cliath an mhí seo chugainn.

An bhfuil suim agat sa spórt?

Is breá liom spórt. Is iad na spóirt is fearr liom ná peil, cispheil agus rugbaí. Beidh cluiche rugbaí ar siúl sa Staid Aviva an mhí seo chugainn agus tá sé i gceist agam a bheith ann. Bhí mé ag breathnú ar na Cluichí Oilimpeacha i Londain an samhradh seo caite. Bhí mé an-bhródúil go deo as Katie Taylor nuair a bhuaigh sí bonn óir sa dornálaíocht.

Conas a chaitheann tú na laethanta saoire de ghnáth?

De ghnáth tógaim sos agus ligim mo scíth. Cuidím le mo mháthair chun obair an tí a dhéanamh agus sa ghairdín chomh maith. An samhradh seo caite chuaigh mé féin agus mo chlann go dtí an Trá Mhór i bPort Láirge ar feadh coicíse. D’fhanamar i dteach lóistín cois na farraige. Chuamar go dtí an trá gach lá agus chuamar ag snámh san uisce. Bhí an chéad sheachtain maith go leor ach bhí an dara seachtain ag stealladh báistí ó dhubh go dubh.

Cad a dhéanfaidh tú an deireadh seachtaine seo chugainn?

Beidh mé ag féachaint ar an teilifís oíche Dé hAoine. Rachaidh mé ag siopadóireacht le mo mham maidin Dé Sathairn. Oíche Dé Sathairn rachaidh mé chuig cóisir le mo chairde. Caithfidh mé tráthnóna Dé Domhnaigh agus oíche Dé Domhnaigh ag staidéar.