Teastas Iarchéime i dTeagasc Ábharbhunaithe (TTA) san Iarbhunscolaíocht Lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta

Maoiniú ar fáil do Theastas Iar-chéime:
Sparánachtaí ar fáil ag múinteoirí ón ETBI nó ó COGG! Clárúchán ar oscailt anois. Níos mó eolais anseo.