An Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta – ar líne

Tá áthas ar Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad,  go mbeidh An Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta (ar líne) – á thairiscint arís i mí Mheán Fómhair 2021.

Cúrsa páirtaimseartha bliana ar líne a bheidh anseo agus beidh sé oiriúnach dóibh siúd atá ag múineadh na Gaeilge aon áit ar domhan bíodh na ranganna sin á múineadh ar líne agus sa seomra ranga traidisiúnta. Freastalóidh rannpháirtithe an chúrsa ar cheardlanna agus ar chruinnithe ar líne chun tacú leo dul i ngleic leis an ábhar. Beidh 30 uair an chloig cleachtadh teagaisc á dhéanamh ag rannpháirtithe mar chuid den chúrsa chomh maith i suíomh aosoideachais. Beidh deis ag rannpháirtithe an chúrsa a bheith ag obair le meantóir a thabharfaidh cabhair agus aiseolas dóibh maidir lena gcuid teagaisc.

Tá tuilleadh eolais anseo mar gheall ar an gcúrsa agus mar gheall ar an bpróiseas iontrála.