Taithí Mhuintir LADT ar scoil

Tá áthas orainn a roinnt an acmhainn nua seo do Gaelscoileanna chun treoir a sholáthar chun tacú le mic léinn LGBT. “Taithí Mhuintir LADT ar scoil: Acmhainn d’iar-bhunscoileanna chun bulaíocht homafóbach agus trasfóbach a chosc agus chun tacaíocht a thabhairt do dhaltaí LADT”.

Tá sé ar fáil ag an nasc seo agus beidh sé ar fáil ar shuímh idirlín na Roinne Oideachais agus GLEN freisin.

GLEN_2016_EdResource_IRISH_WEB