Taisce Tuisceana

Is áis léamhthuisceana é Taisce Tuisceana atá ag teacht leis na teoiricí agus leis an gcleachtas is fearr sa léamhthuiscint. Tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na Gaelscolaíochta scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na ndaltaí ag an am chéanna. Tá réimse d’ábhair spreagúla sna pacáistí, idir fhicsean agus neamhfhicsean, chomh maith le cineálacha éagsúla téacsanna amhail dánta, scéalta, finscéalta, r-phoist, dialanna agus tuairiscí.

Tá 5 phacáiste ar fad in Taisce Tusiceanna Sraith 1 agus Sraith 2. Tá íomhánna d’ainmhithe ar na boscaí le hidirdhealú a dhéanamh eatarthu:
Asal ar chártaí bhosca A.
Béar ar chártaí bhosca B.
Caora ar chártaí bhosca C.
Dobhareach ar chártaí bhosca D.
Eilifint ar chártaí bhosca E.

Treoracha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cártaí na nDaltaí