Taisce Tuisceana

Is áis léamhthuisceana é Taisce Tuisceana atá ag teacht leis na teoiricí agus leis an gcleachtas is fearr sa léamhthuiscint. Tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na Gaelscolaíochta scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na ndaltaí ag an am chéanna. Tá réimse d’ábhair spreagúla sna pacáistí, idir fhicsean agus neamhfhicsean, chomh maith le cineálacha éagsúla téacsanna amhail dánta, scéalta, finscéalta, r-phoist, dialanna agus tuairiscí.

Treoracha:

Treoir don Mhúinteoir (eilifint)
Treoir don Mhúinteoir (asal)
Treoir don Mhúinteoir (béar)
Treoir don Mhúinteoir (caora)
Treoir don Mhúinteoir (dobhareach)

 

Cártaí na nDaltaí:

Eilifint:
1.Ag Tosú ar an Scoil Nua (eilifint)
2.Medusa (eilifint)
3.Anne Frank (eilifint)
4.An Baile gan Dath (eilifint)
5.Balla Mór na Síne (eilifint)
6.Roald Dahl (eilifint)
7.Ainmhithe (eilifint)
8.Seosamh Máire Pluincéid agus Grace Gifford (eilifint)
9.Páirc an Chrócaigh (eilifint)
10.Críostóir Columbas (eilifint)
11.Na Cluichí Oilimpeacha (eilifint) 1
2.Ernest Shackleton – Taiscéalaí (eilifint)
13.Triantán Bheirmiúda (eilifint)
14.Vincent Van Gogh (eilifint)
15.Canáil Phanama (eilifint)
16.Trasphlandú Croí (eilifint)
17.Bolcáin (eilifint)
18.Rosa Parks (eilifint)
19.Leonardo Da Vinci (eilifint)
20.Monsarat – an tOileán Gaelach (eilifint)
21.Marie Curie (eilifint)
22.Sliabh Everest (eilifint)
23.Nelson Mandela (eilifint)
24.Uluru agus Bundúchasaigh na hAstráile (eilifint)
25.An Timpeallacht (eilifint)

Asal:
1.Lá sneachta (asal)
2.An tEarrach (asal)
3.An Samhradh (asal)
4.An Fear Dóiteáin (asal)
5.Liam an Liathróid (asal)
6.An tOchtapas Óg (asal)
7.Síog na bhFiacla (asal)
8.Na Síoga (asal)
9.Clós na scoile (asal)
10.An Dochtúir (asal)
11.An Bháisteach (asal)
12.Fluich Báite (asal)
13.An Maor Tráchta Scoile (asal)
14.Oíche Shamhna (asal)
15.An Trá (asal)
16.Mo Chairde (asal)
17.An Nollaig (asal)
18.Coinín na Cásca (asal)
19.Ainmhithe sa Choill (asal)
20.Mé Féin (asal)
21.Lá Fhéile Vailintín (asal)
22.Lá Breithe Sona Duit (asal)
23.An Feirmeoir (asal)
24.Mo Theach (Asal)
25.Peata Róisín (asal)

Béar:
1.Mo Dhaideo (béar)
2.Lá Spóirt (béar)
3.Madra sa Chlós (béar)
4.An Sneachta (béar)
5.Iasc Pheadair (béar)
6.Oilí Ollphéist (béar)
7.An Eala (béar)
8.An Fháinleog (béar)
9.Turas chuig an Zú
10.An frog (béar)
11.Bí sláintiúil (béar)
12.Lusanna gréine (béar)
13,An seilide (béar)
14.An phiongain (béar)
15.Dialann Aisling (béar)
16.An_bhumbóg (béar)
17.An tUlchabhán (béar)
18.Turas chuig an iarsmalann (béar)
19.An Oíche (béar)
20.Cú Chulainn (béar)
21.Anois agus fadoó – carranna (béar)
22.Oisín agus Niamh (béar)
23.Lá Fhéile Stiofáin (béar)
24.Anois agus fadó (béar)
25.Scoileanna fadó (béar)

Caora:
1.Tuairisc Scoile (caora)
2.Ar Scoil (caora)
3.Saolré an Fhéileacáin (caora)
4.Torann (caora)
5.Pancóga (caora)
6.An Aimsir in Éirinn (caora)
7.Uisce (caora)
8.Clann Lir (caora)
9.An tÚllord (caora)
10.An Geimhreadh (caora)
11.Deilfeanna (caora)
12.Na Plainéid (caora)
13.Imithe! (caora)
14.Naomh Pádraig (caora)
15.An Ghrian (caora)
16.An Fómhar (caora)
17.Mo Laethanta Saoire (caora)
18.An Cluiche Ceannais (caora)
19.ÚFÓanna (caora)
20.An Fia Rua (caora)
21.Naomh Colm Cille (caora)
22.Naomh Bríd (caora)
23.Fionn Mac Cumhaill agus an Bradán Feasa (caora)
24.An Titanic (caora)
25.An Ghealach (caora)

Dobhareach:
1.An Scoil Nua (dobhareach)
2.An Dódó (dobhareach)
3.An Túr Eiffel (dobhareach)
4.Bóna an Madadh Faire (dobhareach)
5.Timpiste sa choill (dobhareach)
6.Ant agus Dec (dobhareach)
7.Walt Disney (dobhareach)
8.An Dragan i Loch na Séad (dobhareach)
9.An Lusitania – Tubaiste ar an bhFarraige Mhór (dobhareach)
10.Emelia Earhart (dobhareach)
11.Na Díneasáir (dobhareach)
12.Siopa Lorcáin (dobhareach)
13.An Corp (dobhareach)
14.Hans Christian Anderson (dobhareach)
15.An tOllphanda (dobhareach)
16.Robáil i lár na Cathrach (dobhareach)
17.Na Pirimidí (dobhareach)
18.Geimhriú (dobhareach)
19.Mo Gheansaí Spóirt (dobhareach)
20.Bulaíocht (dobhareach)
21.Deirdre agus Naoise (dobhareach)
22.Balor na Súile Nimhe (dobhareach)
23.Litir ghearáin chuig Daidí na Nollag (dobhareach)
24.Lá Spóirt (dobhareach)
25.Obair Bhaile (dobhareach)
26.Bóna An Moncaí Fadsrónach (dobhareach)
27.An Fear nár shiúil ar an nGealach! (dobhareach)
28.An Imirce sa Dúlra (dobhareach)
29.Naomh Pádraig agus an tSeamróg (dobhareach)
30.Na Lochlannaigh in Éirinn (dobhareach)

Cárta Freagraí:

Freagraí (eilifint)
Freagraí (asal)
Freagraí (béar)
Freagraí (caora)
Freagraí (dobhareach)