Taighde nua le Dr. Sinéad Andrews

Taighde nuafhoilsithe ar thacaíochtaí riachtanacha do dhaltaí le riachtanais bhreise oideachais i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

leis an Dochtúir Sinéad Andrews, Ollamh Cúnta, Scoil an Oideachais Ionchuimsithigh agus Speisialta, Institiúid Oideachais OCBÁC.

Taighde le Dr.Sinéad Andrews