Seachtain: Scolaíocht bhaile – deich moladh don tuismitheoir


Tá tuismitheoirí ar fud na tíre ag cuidiú lena bpáistí leis an scolaíocht bhaile i rith na paindéime coróinvíris.
Tá breis agus 560,000 páistí bunscoile sa tír seo, iad uilig ag foghlaim ón bhaile.
Tá dúshláin ann, cinnte – agus tá gach cuma ar an scéal go mbeidh rudaí mar seo go ceann tamaill.
Inniu, déanann Seachtain cur síos ar dhóigheanna ina dtig linn cuidiú lenár bpáistí trí fheidhm a bhaint as acmhainní ar líne.

Íomhá mhór ar fáil anseo.

Naisc ar fail anseo:

An Ghaeilge sa Teaghlach

https://www.scoilnet.ie/ga/pdst/120noncontactpe/

https://www.leighanois.com/

Scéalta do Pháistí (padlet.com)

Cláracha do Dhaoine Óga | Cúla4 | Seinnteoir TG4 | TG4

Eureka | COGG

Eleathanach | Maynooth University

Sraith Póstaer

https://www.seideansi.ie/

Ealaín