Scríbhneoirí Míreanna Páirtaimseartha

Tá an Foras Taighde ar Oideachas (FTO) ag lorg scríbhneoirí míreanna chun ceisteanna a fhorbairt do thrialacha scagthástála agus diagnóiseacha don luathlitearthacht (Gaeilge agus Béarla) agus don luathuimhearthacht ag leibhéal na Naíonán Sinsearach agus do Rang a hAon.  Sa ról seo beidh suas le sé huaire an chloig oibre in aghaidh na seachtaine i gceist ar feadh tréimhse suas le 12 sheachtain idir mí Dheireadh Fómhair 2023 agus mí Eanáir 2024.

Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil.

Seol litir iarratais agus CV chuig: [email protected] faoi 5.00 i.n. Dé Luain, 25 Meán Fómhair, 2023.