Próiseas Comhairliúcháin: Oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht


Tá an Roinn Oideachais tar éis tús a chur le próiseas comhairliúcháin phoiblí, ag lorg tuairimí ó pháirtithe leasmhara, chun eolas a sholáthar d’fhonn polasaí nua a fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.

Níos mó eolais ar fáil anseo.