Oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht – Aighneachtaí Scríofa le seoladh roimh 30ú Eanáir


Tá an Roinn Oideachais tar éis tús a chur le próiseas comhairliúcháin phoiblí, ag lorg tuairimí ó pháirtithe leasmhara, chun eolas a sholáthar d’fhonn polasaí nua a fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.

Is féidir aighneachtaí scríofa a sheoladh POLG@education.gov.ie faoin 30 Eanáir.

Níos mó eolais ar fáil anseo.