On Y Va!

Tairiscint speisialta ar Forever Languages

Tá  tairiscint speisialta ar Forever Languages ar leabhair scoile On y va! 1 + 2. Téacsleabhair Fraincise d’iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge.

Is é On y va! an t-aon chúrsa Fraincise trí Ghaeilge atá ar fáil don Teastas Sóisearach.

Is don chéad bhliain iarbhunscoile On y va! 1 agus is don dara agus don tríú bliain On y va! 2. D’fhoilsigh Authentik an cúrsa seo le tacaíocht ó COGG.

Tabharfar lacáiste 10% agus postas saor in aisce ar orduithe a íocfar roimh 30 Meitheamh 2015. Níl le déanamh ach COGG a lua nó códfhocal COGG a úsáid agus an t-ordú á dhéanamh agat ar ár suíomh gréasáin: www.foreverlanguages.com

Tá CD ar fáil leis na leabhair, le hábhar éisteachta agus tá nótaí múinteora le fáil ar an suíomh www.foreverlanguages.com

Cuir ríomhphost chuig [email protected] le haghaidh tuilleadh sonraí.

Lean muid ar Facebook www.facebook.com/ForeverLanguages agus ar Twitter @ForeverLangs