Oideachas Speisialta – Measúnú


Ar an leathanach tá naisc go dtí ábhair thacaíochta don Oideachas Speisialta.
Má tá tú ar lorg leabhar faoi leith, téigh chuig Eolaire Áiseanna Teagaisc nó chuig Bunachar Áiseanna.

Oideachas Speisialta Bunscoile

Urlabhairt aguis Teanga – Acmhainní Gaeilge ó Activate Speech.

Acmhainní Bunscoile ón CNOS. Ar fáil anseo.

Acmhainní do Rang nó Scoil Speisialta ó CNOS. Ar fáil anseo.

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaiochta Oideachais – Acmhainní agus Foilseacháin

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaiochta Oideachais – Treoir: Cur Chuige Cothromaithe i Leith na Litearachta i mBunranganna na Bunscoile

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaiochta Oideachais – Físeán: Cur Chuige Cothromaithe i Leith na Litearachta i mBunranganna na Bunscoile

Measúnú

Próifílí Measúnachta don Ghaeilge san Scoileanna Gaeltachta agus Scoileanna Lán-Ghaeilge – Lámhleabhar