nuacht

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí

Tá leagan PDF de lámhleabhar na ndaltaí Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (An Chéad Bhliain) ar fáil le híoslódáil anseo.
Roghnaíodh giotaí feiliúnacha áirithe ón gcúrsa foghlama ar-líne www.ceacht.ie
 
Ina theannta sin, tá aonad litríochta lena n-áirítear rogha de litríocht na chéad bhliana ó liosta de théacsanna cuí na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.  

 

Mata Meabhrach

Mata Meabhrach 1-6 : Freagraí

Le teacht ar na bhfreagraí do Mhata Meabhrach 1 -6, is gá do mhúinteoirí r-phost a chur ó sheoladh r-phost oifigiúil na scoile chuigeolas@cogg.ie agus curifear na freagraí amach chuig an seoladh sin.

1 13 14 15