Mar a Déarfá! Ceardlann Lae – An Muileann gCearr

Le cabhair ó COGG tá an cheardlann seo á heagrú ag Breacadh:

 Mar a Déarfá! An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge

Clár céimnithe litearthachta don scoil uilig

 Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo. 

Is féidir clárú leis an nasc seo 

https://bit.ly/CeardlannMAD

 Ionadaíocht do Mhúinteoirí agus Phríomhoidí atá ag teagasc

De bharr gur oiliúint ghairmiúil atá i gceist, tá ionadaíocht ar fáil don Cheardlann seo arís. Is féidir le scoileanna cur isteach ar ionadaíocht do mhúinteoir amháin freastal ar an gceardlann ach ainm an mhúinteora a chlárú roimh ré le COGG ([email protected]) agus éileamh a dhéanamh tríd an gcóras OLCS i ndiaidh na ceardlainne. Maidir le hionadaíocht do phríomhoidí atá ag teagasc is gá teagmháil a dhéanamh le COGG ([email protected]) le breis eolais agus na foirmeacha cuí a fháil.