M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Coláiste na Tríonóide

Is do mhúinteoirí agus do cheannairí i suíomhanna scoile lán-Ghaeilge agus Gaeltachta an cúrsa seo, bídís ina múinteoirí nó ina gceannairí bunscoile nó iar-bhunscoile. Tugann an cúrsa an deis do rannpháirtithe ardchaighdeán feabhais a bhaint amach ina gcleachtais oideachais agus ina n-inniúlacht teanga.

 

Dáta tosaithe an chúrsa

Tosóidh an cúrsa seo i mí Mheán Fómhair 2023. Osclófar an córas iarratais go luath.

 Bileog Eolais ar fáil anseo.

Teangmháil

Emily Barnes: barnesem@tcd.ie