Logainm.ie


Ar an leathanach tá naisc go dtí acmhainní oideachais iar-bhunscoile ó Logainm.ie. Tá nasc amháin go dtí na Nótaí agus Ceachtanna agus nasc eile go dtí na Cluichí Idirghníomhacha. Tá na cluichí seo bunaithe ar na nótaí agus ceachtanna.

Logainm.ie – Acmhainní Iar-Bhunscoile

Nótaí agus Ceachtanna – ar fáil anseo.

Cluichí Idirghníómhacha – ar fáil anseo.

Físeán faoi Logainm.ie

Chruthaigh Foireann na Gaeilge an SFGM an fhísghabháil seo chun múinteoirí agus daltaí a chur ar an eolas maidir leis na féidearthachtaí a bhaineann leis an suíomh seo agus daltaí i mbun taighde.

Logainm.ie: Bunachar Logainmneacha na hÉireann ón SFGM ar Vimeo.