Liostaí Leabhair 2019/2020

Tá na liostaí leabhair d’Iarbhuinscoileanna agus Bunscoileanna don bhliain 2019/2020 ar fáil anois ar suíomh COGG faoin gceannteideal ‘Áiseanna’ – ‘Eolaire Áiseanna Teagaisc’ (ar bharr an leathanach baile)