Líon an Dúlra

Nuachtlitir faoin dúlra agus cúrsaí timpeallachta is ea Líon an Dúlra. Tá sé dírithe ar dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile araon agus é saor ó chostas. Foilseachán ar líne amháin atá ann a fhoilsíonn An Gúm uair in aghaidh na ráithe ar ár suíomh gréasáin.

http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/lion-an-dulra/

 Tá eagrán an Fhómhair ar fáil le híoslódail ón suíomh anois áit a bhfuil fáil chomh maith ar na heagráin eile a foilsíodh le cúpla bliain anuas. Tá súil againn gur ábhar inspéise don aos scoile atá sna haltanna iontu.