Lá Sábháilteacht Ar Líne


Tá roinnt acmhainní múinteoireachta maidir le sábháilteacht Idirlín curtha le chéile ag foireann Webwise.

Tá na hacmhainní ar fáil duitse, dod scoil nó do d’eagraíocht saor in aisce. Is féidir iad a úsáid chun cabhrú le daoine óga foghlaim faoin méid a theastaíonn chun na meáin nua a úsáid go sábháilte, go slán agus ar bhealach dearfach.

Cliceáil anseo chun níos mó a fhoghlaim.