IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH


Sábháiligí na dátaí!

IRISEOIRÍ AN LAE AMÁRACH

Ar ais don tríú bliain as a chéile!

Ar an ardán Zoom idir 7 – 9 Márta 2023

Cúrsa in iriseoireacht do scoláirí idirbhliana.

Dírithe ar scoláirí in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge ar fud na tíre.

Chláraigh os cionn 1,600 scoláire don chúrsa anuraidh.

Tuilleadh eolais ag teacht.