Ceacht 1 – An Tádh

Ceacht 1 – An Tádh
An Tádh.
Mothúcháin:

Tabhair samplaí cá bhfuil na mothúcháin seo le feiceáil.

Teannas:
Áthas:
Brón:
Imní:
Ciontacht:
Faoiseamh:

1) Cén fáth an stopann Liam deifir air?
2) Cén t-am ar fhág an bád agus cén t-am anois é ar uaireadóir Liam?
3) Cad í an uimhir agus na dathanna atá ar gheansaí Liam?
4) Cén cineál cluiche atá ag Micheál sa bhaile?
5) Cé leis an bád?
6) Cá bhfuil na buachaillí ag iarraidh dul?
7) Cé a smaoinigh dul isteach ar an mbád?
8) Céard iad na litreacha agus na huimhreacha atá ar bhád Tom?
9) Cén chaoi a roghnaíonn siad an bheirt a rachaidh ar an mbád?
10) Cén bheirt a théann ar an mbád?
11) Cén rud a dhúisíonn Liam?
12) Céard tá ag tarlú Tigh Liam agus cé tá ann?
13) Céard a thógann máthair Liam as a phóca?
14) Céard a fheiceann muid ag snámh ar bharr na farraige ag an deireadh?
15) Ar thaitin an scéal leat; cén fáth?