San Eangach-Ceacht 6

San Eangach-Ceacht 6

Mír idirlín 6

Tá an phraiseach ar fud na mias ar fad agus tá Liam bocht i dtrioblóid mhór.

Ceacht 6
Tuiscint:
 • Cé a thagann isteach sa teach?
 • Cad a cheapann an bleachtaire faoin staid ina bhfuil Oisín?
 • Cad atá ar siúl ag an ngarda atá suite ag an mbord?
 • Cén bhail atá ar Oisín, dar leis an mbleachtaire?
 • An gceapann tú go gcreideann an bleachtaire go raibh an drochíde tuillte ag Oisín? Cén fáth?
 • Cé a thosaigh an trioblóid, dar le Liam?
 • Cad atá ina láimh aici ag Daisy?
 • Cad a chruthaíonn sé sin don mbleachtaire?
 • Cén cuma atá ar Oisín agus é ina luí ar an leaba san ospidéal?
 • Cad chuige, dar leat, go bhfuil Liam imníoch nuair a fheiceann sé an cruth atá ar Oisín?
 • Cad a deir Liam le Feargal nuair a thagann sé isteach sa seomra ranga?
 • Cén freagra a thugann Feargal air?
 • Cén ceist a chuireann an múinteoir ar Liam?
 • Cén ceist a chuireann Liam ar Mikey?
 • Cén freagra a thugann Mikey air?
Cuimhne:
 • Conas atá an bleachtaire gléasta?
 • Cad atá scríofa ar an MP3 Player atá ina láimh aici ag Daisy?
 • Cé mhéad daoine atá ina seasamh le hais leaba Oisín san ospidéal?
 • Cad atá ag clúdach srón Oisín?
 • Cad atá le feiceáil ar a chlár éadain?
 • Cén dath atá ar léine an mhúinteora sa seomra ranga?
 • Cén dath atá ar an éide scoile a chaitheann na daltaí?
 • Cén t-ordú a thugann an múinteoir do Liam?
 • An scoil buachaillí nó scoil mheasctha í an scoil ar a bhfuil Liam ag freastal uirthi?
Caint:

Is tusa an múinteoir. Déanann tú an eachtra a tharla sa seomra ranga a phlé leis an bpríomhoide ag am lóin. Scríobh síos an t-agallamh a bheadh idir an bheirt agaibh.

Scríobh:

Is tusa dalta atá in aonrang le Liam. Scríobh cuntas gairid i do dhialann scoile faoin saghas buachalla é, dar leat.

Gluais:

Otharlann – barda ospidéil.
Drochbhail – drochchaoi, gan a bheith go maith.
Tuillte aige – ag dul dó.
Culaith – éide scoile.