San Eangach-Ceacht 5

San Eangach-Ceacht 5

Mír idirlín 5

Tá cúrsaí sa bhaile níos measa ná riamh.

Ceacht 5
Tuiscint:
 • Cé atá sa bhaile nuair a fhilleann Liam?
 • Cad ata á dhéanamh ag a Mham?
 • Conas atá sí gléasta?
 • Féachann Liam uirthi le hionadh is le halltacht. Cad chuige, dar leat?
 • Cén t-ordú a thugann sí do Liam?
 • Cá dtéann sí ansin? Cá dtéann Liam?
 • Cad a thógann Daisy as mála trealaimh (spóirt) Liam?.
 • Cad chuige go ndéanann sí é sin, meas tú? Cad a cheapann sí i draobh an ruda atá tógtha amach as a mhála aici?
 • Nuair a ransaíonn Liam a mhála spóirt cad a bhíonn á lorg aige, meas tú?
 • Cad a chloiseann sé nuair a thagann sé amach as an gcith?
Cuimhne:
 • Cén sórt ceoil atá le clos ar an raidió nuair a fhilleann Liam abhaile?
 • Cad atá á ól ag a Mham?
 • Cad chuige gur mhaith le Mam nach rachadh Daisy a luí ró-luath, meas tú?
 • Cad atá ina láimh aici ag Daisy?
 • Cén mothúchán a léiríonn sí nuair nach bhfuil aon ‘surprise’ ag Liam di?
Caint:

Is tusa máthair Liam. Freagair na ceisteanna seo leis an duine atá in aice leat. Ansin cuir na ceisteanna ar dhuine de do chairde.

 • Cad is ainm duit?
 • Cá bhfuil tú i do chónaí? An maith leat é?
 • Cén áit ar mhaith leat a bheith i do chónaí?
 • Inis dom faoi dheacrachtaí atá agat i do shaol.
 • Inis dom faoi do spéiseanna.
 • Cén ceol is maith leat? Cén ceol nach maith leat?
 • Cad a cheapann tú faoin saol a bhíonn ag máithreacha aonair?
 • An bhfuil tusa tréigthe ag d’fhear céile?
 • An dtugann d’fhear céile cúnamh airgid duit?
 • An bhfuil caidreamh maith nó drochchaidreamh idir an bheirt agaibh?
 • Cé mhéad páistí atá agatsa?
 • Cad is aois dóibh?
 • An bhfuil tú ag siúl amach le haon fhear eile i láthair na huaire?
 • Inis dom cá bhfeiceann tú tú féin i gceann cúig bliana.
 • Cad ba mhaith leat a dhéanamh amach anseo mar phost?
 • Cad iad na fadhbanna atá agat faoi láthair? An bhfeiceann tú go mbeidh réiteach agat ar na fadhbanna sin sa ghearrthréimhse?
 • Conas a réitíonn tú le do mhac?
 • Conas a réitíonn tú le d’iníon?
Scríobh:

Scríobh cuntas gearr faoi na fadhbanna a bhíonn ag teaghlaigh, go háirithe teaghlaigh nach bhfuil ag feidhmiú i gceart do chlár raidió áitiúil.

Gluais:

Mála trealaimh – mála gur féidir leat trealamh spóirt a chur isteach ann.