San Eangach-Ceacht 3

San Eangach-Ceacht 3

Mír idirlín 3

Tá an cluiche féin go hainnis agus bíonn mí-ádh ar Liam.

Ceacht 3
Tuiscint:
 • Cé mhéad de gheall a chuireann an bleachtaire (Martin Freeney) ar an gcluiche?
 • Cad a deir Uinseann Mac an Rí leis ansin faoin ngeall?
 • An nglacann Oisín (an captaen) le moladh Pete (an traenálaí), dar leat??
 • Cad a deir Oisín le Mikey?
 • Cad a dúirt Pete leis na cúlaithe a dhéanamh?
 • An iománaí maith é Rónán Mac an Rí? Cá bhfios duit?
 • Conas a imríonn Liam?
 • An raibh an ceart ag an réiteoir Liam a chur den bpáirc, dar leat?
 • Cén masla a thugann imreoir ón bhfoireann eile do Liam?
 • Cé a bhuaigh an cluiche?
Cuimhne:
 • Cén dath atá ar an gclogad a chaitheann Liam?
 • Cad a mholann duine den lucht féachana do Uinseann Mac an Rí a cheannach dá mhac?
 • Cén dath atá ar gheansaithe na foirne eile?
 • Cén scór a fhaigheann Liam?
 • Cé a lorgaíonn an sliotar ó Liam agus é ag rith i dtreo an chúil? Cad chuige, dar leat?
 • Cá mbuaileann an t-imreoir ón bhfoireann eile Liam leis an gcamán?
 • Ar ghortaigh Liam an t-imreoir eile, dar leat?
 • Cén dath a bhí ar an gcárta a tugadh do Liam?
Caint:

Is tusa an réiteoir sa chluiche seo. Cuir na ceisteanna seo a leanas ar an duine atá suite in aice leat sa rang.

 • Cad is ainm duit?
 • Cá bhfuil tú i do chónaí? An maith leat é?
 • Conas a chaith tú an samhradh seo caite?
 • Cad chuige go bhfuil spéis chomh mór sin agat san iománaíocht?
 • Inis dom faoi dheacrachtaí atá agat i do shaol.
 • Inis dom faoi do spéiseanna.
 • Cén ceol is maith leat? Cén ceol nach maith leat?
 • Cé hé an t-iománaí is fearr leat? Cén fáth?
 • An ndéanann spórt maitheas do dhaoine óga, dar leat?
 • An bhfaigheann tú cothrom na Féinne i gcónaí nuair a bhíonn tú ag imirt?
 • Cad a cheapann tú faoi réiteoirí?
 • An bhfuil gaol maith agat le d’athair agus le do mháthair?
 • Inis dom cá bhfeiceann tú tú féin i gceann cúig bliana.
 • Cad ba mhaith leat a dhéanamh amach anseo mar phost?
 • Cad a cheapann tú faoin gcúlú eacnamaíochta?
 • An gceapann tú go mbeidh ort dul ar imirce nuair a fhágann tú an scoil?
 • An bhfeiceann tú aon réiteach ar fhadhb na dífhostaíochta?
 • Cad iad na fadhbanna atá le sárú agat faoi láthair?
Scríobh:

Is iriseoir tú ón nuachtán áitiúil atá ag breathnú ar an gcluiche idir an dá fhoireann. Scríobh cuntas ar an gcluiche don nuachtán áitiúil sin.

Gluais:

Geall – airgead a chuirtear ar iomaíocht a bhíonn ar siúl i gcomórtas nó i gcluiche.
Bleachtaire – duine a thóraíonn coirpigh (detective).