San Eangach-Ceacht 2

San Eangach-Ceacht 2

Mír idirlín 2

Is beag fáilte a chuirtear roimh Liam sa seomra feistis, áit ina bhfuil an t-atmaisféar go dona.

Ceacht 2
Tuiscint:
 • Conas a théann Liam go dtí an club iománaíochta?
 • Cad is ainm don chomhlacht éisc?
 • Cad atá á dhéanamh ag Uinseann Mac an Rí (athair Rónáin) lasmuigh den chomhlacht éisc?
 • Cad atá á lorg aige?
 • Cad chuige, dar leat, go bhfuil Liam déanach don chluiche?
 • Cé atá ag tabhairt amach na ngeansaithe sa seomra feistis?
 • Cá n-imríonn Feargal Breathnach
 • Cé hé captaen na foirne?
 • Cad a ghlaonn Oisín Ó Conchubhair ar Liam?
 • Cad chuige, dar leat, go mbíonn leisce ar Pete (an traenálaí) geansaí a thabhairt do Rónán Mac an Rí?
Cuimhne:
 • Cén dath atá ar gheansaithe na foirne?
 • Cén dath gruaige atá ar Pete (an traenálaí)?
 • Cé atá ag déanamh urraíochta ar gheansaithe na foirne, meas tú?
 • An buachaill beag nó buachaill mór é Oisín Ó Conchubhair?
 • Cén áit ar an bpáirc a imríonn Rónán Mac an Rí?
 • Cén áit ar an bpáirc a imríonn Oisín Ó Conchubhair?.
Caint:

Is tusa Oisín Ó Conchubhair. Freagair na ceisteanna seo leis an duine atá in aice leat. Ansin cuir na ceisteanna ar Liam Ó Gríofa.

 • Cad is ainm duit?
 • Cá bhfuil tú i do chónaí? An maith leat é?
 • Cén áit ar mhaith leat a bheith i do chónaí?
 • Inis dom faoi dheacrachtaí atá agat i do shaol.
 • Inis dom faoi do spéiseanna.
 • Cén ceol is maith leat? Cén ceol nach maith leat?
 • Inis dom cá bhfeiceann tú tú féin i gceann cúig bliana.
 • Cad ba mhaith leat a dhéanamh amach anseo mar phost?
 • Cad iad na fadhbanna atá agat faoi láthair? An bhfeiceann tú go mbeidh réiteach agat ar na fadhbanna sin sa ghearrthreimhse?
 • Conas atá cúrsaí sa bhaile?
 • Cad chuige go bhfuil spéis mhór agat san iománaíocht?
Scríobh:

Cuir agallamh ar Pete, an traenálaí. Ba mhaith leat a fháil amach uaidh conas atá ag éirí leis mar thraenálaí foirne. Cad chuige go bhfuil brú agus strus air? Cad iad na fadhbanna is mó a bhíonn le sárú aige?

Gluais:

Ceannaí – tincéir atá i gceist sa chás seo.
Tuillte – ag dul do dhuine, dlite dó.