San Eangach-Ceacht 12

San Eangach-Ceacht 12
Mír idirlín 12

Tá uair na cinniúna sroiste ag Liam bocht.

Ceacht 12
Tuiscint:
 • Ainmnigh dhá cheann de na rudaí a thógann an t-oifigeach príosúin as mála spóirt Liam?
 • Cad atá scríofa i bhfocail MHÓRA ar an bpóstaer atá ag Liam?
 • Cad atá i dteannta an ghrianghraif de Liam agus Daisy?
 • Cén cruth atá ar an rud seo?
 • Seo cuid d’fógra atá ar an mballa taobh thiar de Liam: ‘Ní mór do chimí cloí le treoir __ ________’.
 • Cá gcuirtear na héadaí a bhíonn á gcaitheamh ag Liam?
 • Luaigh trí rud atá istigh sa seomra ina gcuirtear Liam?
 • An bhfuil a lán éadaí leapa ar an leaba?
 • An bhfuil pictiúir ar na ballaí?
 • Nuair a luíonn Liam ar an leaba, cén cruth a chuireann sé air féin? Cad chuige go ndéanann sé é seo, dar leat?
 • Cén mothúchán a mhúsclaíonn deireadh an scannáin ionat?
 • Cad chuige go músclaíonn sé an mothúchán seo ionat, meas tú?
Cuimhne:
 • Cad air a sheasann Liam chun a mheáchan a thomhas?
 • Cén airde é Liam, meas tú?
 • Cén sórt éadaí a tugtar dó le caitheamh?
 • Cén dath atá ar dhoras an tseomra ina gcuirtear Liam?
 • Cad a dhéanann Liam lena ordóga agus é ina luí ar an leaba?
 • Cad é an radharc deireanach de Liam a fheicimid sa ghearrscannán seo?
 • Cén aoibh atá ar a aghaidh sa radharc seo?
Caint:

Is rang Ardteistiméireachta sibh. Tá an gearrscannán seo feicthe agaibh. Léirigí bhur dtuairimí i dtaobh na ceisteanna a ardaítear sa scannán i ndíospóireacht ranga.

Scríobh:

Is tusa Liam. Scríobh cuntas gairid ar an tuairim atá agat i dtaobh daoine fásta agus ar an dearcadh atá agat maidir leis an mbealach ina oibríonn an dlí sa tír.

Gluais:

Cime – príosúnach, duine atá i ngéibheann.
Scálaí meáchana – gléas chun meáchan duine a mheá.